Актуально Писатель из КЧР Шахриза Богатырева участвует в Пекинской международной ярмарке Актуально Глава КЧР Рашид Темрезов возложил цветы к Вечному огню на Аллее Героев в республиканской столице Актуально В Картинной галерее столицы КЧР открылась выставка дипломных работ выпускников Колледжа культуры и искусств СКФО Ветер ранил восьмерых в Чечне СКФО В горном районе Ингушетии устраняют последствия мощного ливня

«АЧЫМАЗАГІВ ЙУЫЗХЪАЙЦІАРА АТАХЪЫПІ»

20.10.2017 634
«АЧЫМАЗАГІВ ЙУЫЗХЪАЙЦІАРА АТАХЪЫПІ»

Черкесск город поликлиника айъазагІв хъада лза- меститель ПОЗДНЫШЕВА Ольга зъачІвагІа йазцІабыргу хІхаквлагІв гвымчІваква дрыуапІ. Ауи нхарала лгІатга- раква гІарпхьадзауата «РФ-ла чІахІра зму азгІва- дарахчара анхагІвы», «Къарча-Черкес Республикала гІатгара зму айъазагІв» чIахIра хьызква, «За заслуги перед КЧР» орден гІалквнадыргатІ. Ольга Иван йпхІа дансабийыз йгІашІарышвта дай- ъазагІвхарныс лтахъын, апхьарта апны йанакІвызлакІ- гьи санитаркІата далырхуан. Аквтанай апхьарта дан- гІалга ауи Ставрополь медицина институт дыцІалтІ, дахІврала дгІалгатІ. – СынцІра шабгу айъазара йапщылапІ. Щымта аса- хІат а 7 йгІашІарышвта хъвлапныдза аполиклиника саъапІ, атшпсщара мшква рагІан санынхауагьи гІан- шитІ. АйъазагІв хъада лзаместитель йхъвдаквцІараква гьмачІым, ауат йрыцсырцитІ айъазагІв-терапевт йуыс- квагьи. ХІабльа айъазагІвта асквш 1984 йгІашІарышвта сынхитІ. АчымазагІв йыхьуа тамамта йщаквыргылра магІын ду амапІ. Ауи уйайъазара йахъазымкІва, чхІара уымата йгІауызхъайцІауа йгвтыхъква урыздзыргІвра атахъыпІ. ЙалкІгІата ажвчІвква, мачІкІ уанрачважвара, йанрыцхІаущара раъащагьи рыцІа йагъьхитІ, рнашхгьи зынла йгІалашарахитІ, – лхІвитІ Ольга Иван йпхІа. Позднышева Ольга лхъапщылагьи дайъазагІв- неврологпІ. Ауат рунагІва апынгьи ачымазагІвква раъа- ща йаквчважвитІ, йайкьангьашитІ. Ольга Иван йпхІа дгІазлыцІыз атгІачва рпны йщаквгылыз ахабзаква уахьчІва йъагІадзаз дгьыртыцІуам. Ауи лан Мария Гри- горий йпхІа дарыпхьагІвын, лаба Гревцев Иван КПСС аобком йхыгІвхуз секретарьта дынхун. Ани аби рпхІа гІвычІвгІвысагІа, рыцхІащара лылата, лажва дамайжьа- уата даъазларныс дазырбжьатІ. Ольга Иван йпхІа йшылхІвауала, бзи йылбауа аъачІвагІала дынхитІ, тгІачвала дтынчпІ. «АйъазагІв йгвы датша зджьарала йымпхьаруата йуысква тынчта йырхъйузтын, йара йыхъаз- лагьи, дыздынхалуа ачымазагІвква рыхъазлагьи магІны амапІ. АгІвычІвгІвыс азгІва йыламшыкІьскІва уйайъазарквын рыцІа йшагъьу зымгІвагьи йырдыритІ. Ауи акІвызтІхІва, йаназаману зхъа йахьпшуа мачІыгІвпІ. ХІайчважвара гІасрысабапуата хІхаквлагІвчва тшыр- зынасырхитІ: апрофилактика уысква хъачвамщара рзышвымчпан», – лхІвитІ нхарала швапха байа зму айъазагІв. Ольга Иван йпхІа дашІамсуата лхъа дадынхалитІ, заман анлыму амедицина шІыцраква зну агазеткви ажурналкви тшрыхалыргІвазитІ, агвацчпа литература- гьи бзи йылбитІ. Лхъапщыли лари ахІауа цкьа апны йгІамдалитІ, щымтала атшырчІвыйараква акІвдыр- шитІ. Ауи акІвзапІ агІвыджьгьи рквпшырала йшІата, йызгІвадата йзаъу. Позднышева Ольга Иван йпхІа лхъвдаквцІараква джьауапкІра ду лылата йлырхъйитІ, айъазагІвчва шІа- ква лылапш гьырхъылхуам, зымгІвагьи кьангьашагІвта дырзалитІ. АгІвычІвгІвыс бзи йбауа аъачІвагІала данынхауа на- сып йымата йырпхьадзитІ. Черкесск город айъазагІв хъада лзаместитель Позднышева Ольга ауи ауысла йгІалдахІвта йпхьадза ауаштІ. Ольга Иван йпхІа лхъап- щыли лари ргвы йаргвану ауыс йадкІылапІ. Ауат йгІадзындыргылыз рпхІагьи лаби лани ршвапхала дайъазагІвхатІ. ЗымгІвалагьи акъыльаквшвара зыз- бжьу атгІачва хІапхъалагьи адахІвраква рымазтІ.

634 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “Telegram” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный