Актуально Жители Земли начиная с 4 июля смогут наблюдать Парад планет Актуально В Ногайском районе Карачаево-Черкесии нашли захоронения периода до нашей эры Актуально В Карачаево-Черкесию поступили лекарства, закупленные депутатом Государственной Думы РФ Михаилом Старшиновым Актуально В Карачаево-Черкесии стартует проект по организации профобучения для лиц, постращавших от распространения пандемии Актуально Глава КЧР Р. Темрезов выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову

АШIАКВА РДУНЕЙПШЫЩА ЪАЩАКВГЫЛУА

09.10.2016 1245
АШIАКВА РДУНЕЙПШЫЩА ЪАЩАКВГЫЛУА

Арыпхьара къвырльыкъвхартипхьадза рпны абжьара уысква магІын ду рымапІ. Асабиква азрыпхьуш ъачІвагІагІвчва ъадрыхІазыруа педколледж апны ауи ахъвдаквцІара рахІагьи джьауапкІра ду апщылапІ.

Апхьара сахІатква рпны астудентква йызгІваду бзазара йгьи аэкология культура, акъральгІв джьауапкІра, апатриотизм, абзазара джьгарра, ауагІахъаква райгвара амагІны, чкІвыныргІа руацІала аэкстремизм штшауацІнамхуаш, аунашвахъцIара уысква йырзычпата йырбжьитІ.

Абжьара йгьи адгалра уысква зхъвдакву асоциальна йгьи абжьара уысквала адиректор йзаместитель КАРАБАШЕВ Эдуард Борис йпа, апедагогпсихологква, акласс унашвачпагІвчва йгьи ацгІвнабзазарта абжьагІвчва астудентква ргвбайара лшараква ртшауацІыхра йадынхалитІ.

Араъа йакІвшауа йапшым айчважвараква, аконференцияква, асеминарква, афестивальква, агІарбараква, анкъвакъвраква, агвыргъьахъв концертква,чкIвыныргIа рдунейпшыща ащаквгылра йазынхитI. Ауи апшта, аколледж зыхьыз нкъвнагауа Совет Союз а-Фыр Хабеков Умар данйыз йгьи айсра даналадзыз амшква йрыквшвауата сквшигIадза ахъмаштылра мшква акІвдыршитІ. АзгІвадара а-Мш, ауагІахъаква райгвара фестиваль, «Библиотека–территория толерантности», «Мир без нацизма» астудентква йацзакІыта йрыцыркIитІ. Арыпхьара уысквала аколледж адиректор йзаместитель ХАПЧАЕВА Тамара ХIаджьбакь йпхІа йгьи арыпхьагIв ПРОЦЕНКО Марина Владимир йпхІа ргІаджвыквцІарала йлырхыз «Мы выбираем жизнь» проект йауацІыху бжьара программахатІ.

Асквш 2014 агІан аъачІвагІа гІацІгарта Россия Федерация акъральгІвчва рпатриот бжьарала йджьгару анхара ахъазла йазалху а-ЧІахІра гвплацІа йанкъвгагІвхатІ.

1245 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >
Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный