Актуально Мэрия Черкесска ликвидирует рекламные штендеры на улицах города, оставленные в ночное время​ СКФО Не позднее 1 декабря 2020 года необходимо уплатить налоги на имущество физических лиц, транспортный и земельные налоги Актуально ГИБДД Карачаево-Черкесии, на время сбоя работы электронных сервисов, будет принимать посетителей в порядке "живой очереди" Актуально Открыт ковид-госпиталь на базе Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы СКФО В Хасавюрте убит боец смешанных единоборств Шамиль Абдулсалимов

АШIАКВА АЗЪАЗАРА БЗИ ЙДЛЫРБИТI

29.03.2019 159
АШIАКВА АЗЪАЗАРА БЗИ ЙДЛЫРБИТI
МосковскIа поселок йтагылу асаби азъазара апхьарта талант зму ашIаква шгIацIнащтуа щарда цIуата йбергьльыпI. Араъа Устьджьгваты город, ауи йаланакIуа апоселок, Къвбина кыт йгIатыцIуа асабиква амузыка, асуратгIвра, анапIлачпара азъазара йырзырбжьитI, апшдзара йазаргванта йгIадзындыргылитI. УахьчIвала ари апхьарта йгIайуа 400-гIв йрайхIапI. Ауат йрыдынхалитI зъачIвагIадырра хIагIу арыпхьагIвчва. Араъа ъачIвагIагIвчва бзиква йрылапхьадзапI абаза хIвсысагьи. Изобразительна азъазара хъвшара апны «Рисунок» предметла йазрыпхьауа БЫДЖЬ ФатIима КIазбек йпхIа Къарча-Черкес къральыгIва пединститут (ужвы КЧГУ) ахудожества-графика факультет дангIалга дъадрайгваз Кисловодск й-9-хауа аквтанай апхьарта черчениела, рисованиела йгьи анхара азыбжьарала арыпхьагIвта лынхара джвыквылцIатI. СквшыкI шцIуаз ауи лылахь гIацIцIтI, Къвбина БыджьргIа рунагIва днашылтI. Араъагьи аъачIвагIагIв шIа нхара щарда дгьазымпшгIатI, МосковскIа поселок асаби азъазара апхьарта апны йыззыбжадзу арыпхьагIвта ддрайгван, ауаъа угIалагата уыжвгIандзарагьи йлымпсахуата луыс нкъвылгитI, ауи дазцIабыргпI, асуратгIвгIвчва шIаква азъазара мгIва рзылылкъьитI. Быджь ФатIима хIшахалыргIвазазла, лаба Чагва КIазбек Джьанус йпа Красна Восток квтанай апхьарта дзавучын, лан Гващапагва Абубакьыр йпхIа сквш 34 руацIа апычIв классква алрыпхьауата дырра зылтыз гьабанпаракIым. ЙгIадзынгылуа рарыпхьара гIалызхыз ларгьи змагIны дуу уыс шлырхъйауала кьангьаш гьлылам. – Саба йъачIвагIала дгеографын, ауи йахъазымкIва, сурат пшдзата йыгIвуан, апхьарта абльынква стендкI кIыдцIара йа закIыла йрыпшдзара атахъызтын, йара йакIвын ауи зчпуз, йапшым анапIлачпара пкъыгIва джьащахъваквала йадигалуан. Ауатквара збун, схънахуан. Саргьи ауи сишIпшуамца азъазара тшастуа салагатI. Ауи сылызбгIаз саба апхьарта сангIалга КъарчаЧеркес педагогика институт ахудожества-графика факультет сыцIалырныс саквйыргвышхватI. Йгьи сгьайгIваджьхуам. Асквш 1990 угIалагата йгIалсхыз съачIвагIа сгвы йахъвауата саланхитI, – лхIвитI ФатIима КIазбек йпхIа. АрыпхьагIв йшылхIвауала, аэстетика апхьарта йрызгIайуа асабиква йырхъазымкIва, аквтанай апхьартаквагьи йцумца йынхитI. Ажва ахъазла, апоселок йтагылу й-4-хауа а-Гимназия апны дыздынхалуа 25-гIв йнадзитI. Къвбина кыт апхьартагьи изобразительна азъазара анархараква зымгIвалагьи йалрыпхьауата пщысквша дынхатI. Изобразительна азъазара гІалызхуа асабиква ашвыга зигІваквала апсабара суратква гІандыршауа, агипс, анышв, амшIы йгІарылху апкъыгІваква рчпауа, йтадзахуа, рахъвала йалапауа, абльынкІыдцІа чІарачІаква дрысуа йырбжьитІ. Ауат анархараква зымгІва апщылапІ, азакІ йазыуымбжьауата арахьари гьрыларкІуашым. Ауат азъазара квпшыраква зымгІва йрыщатахугьи суратпІ. «Рисунок» предметла йазрыпхьауа Быджь ФатІима асабиква графит къарандашла ашвъабгъьы сурат анырцІауа йылбжьитІ. Ауи йалрыпхьауа йагъьу рыршІыйара нхараква йапшым ароссия анкъвакъвраква рпны апхъагылараква гІатыргитІ. Ауи апшта, цІыпх Липецк йакІвшаз «Традиции» анкъвакъвра йылщтийыз анхараква йагъьта йгIалыркIгIатI. – Асабиква ргІатгараква рапхъахьыла кІарала йгІарцхърагІахума? – сылцІгІатІ арыпхьагІв. – Швабыжта йгІарцхърагІитІ. Ауат рыртшхъвагаквала йазыркІкІуа «портфолио» ъачІвагІа гІацІгарта йаныцІалуа агІан щарда гІанацІгІитІ. Рхъвыхрадъа апхьара йаннарахвуагьи аъапІ. Абар уыжвгьи хІпхІвыспакІ Ставрополь йакІвшуш олимпиадакІ дхІщтитІ. Ауаъа апхъагылара лкІуазтын, рхъвыхрадъа йъалтахъу азъазара ъачІвагІа гІацІгарта днарахвуаштІ. АрыпхьагІв лхъа рыладута йгІашІылпхьадзатІ лнапІы йыццІыз йрыуата зыхьыз пшдзата йдзырхІвауа ахІвсси ачкІвынчви: ТЕМРЕЗОВА Зульфия Ставрополь технология институт дгІалган, йара азъазара апхьарта дгІахъынхвыхын дрыцынхитІ; ЧАЩИН Дмитрий Черкесск йтагылу акультури азъазари рколледж амщтахь Ростов архитектурна университетгьи дгІалгахын, ауаъа дгІаныржьхтІ; йара ауаъа дапхьитІ КВАБАЛА Милана; СанктПетербург акультури азъазари ринститут йгІалгаз ХВОСТОВА Елена ужвы алагъь столица амузей апны искусствоведта дынхитІ; БАЙРАМКУЛОВ Рамазан Москва архитектурна институт дапхьитІ. Черкесск акультури азъазари рколледжгьи щардагІв апхьитІ. – СарагІваца йсхъазымкІва изобразительна азъазара йаланакІуа «Живопись», «Композиция», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство» предметквала арыпхьагІвчва зымгІвагьи йыргІатгарапІ ауи, – лхІвитІ ФатІима. – ХІара сабита йхІызгІайлакІгьи хІрыдынхалуата йыгІбжьитІ. Ари талант йымапІ, ани закІгьи гьгІайылцІуашымхІва йгьалыхІхуам. ЙгІаншитІ агангьи закІгьи дазычпамкІва хІызквымгыгъауа йапхьара ацІыхъва йаннадзауа зымгІва рацкІыс бзита йгІайдахІвуа данцахуагьи. Йхъаду – йхІызгІайуа дзачІвсабийызлакІгьи азъазара, апшдзара, агвбайара йырзаргванта, эстетика дунейпшыща рымата йгІадзынхІыргылитІ. Ауи йахъазымкIва, ан-абачвагьи ргIариква аурам йбжьамкIва файда злу уыскI йшадкIылу, хъпшылра шрыму рдыруата тынчта йынхитI. Ари арыпхьагIв йлырцауа апредмет дгIаквчважвауата датшагьи джьащахъвара щарда гIахIалхIвтI. Ажва ахъазла, асабиква къарандашла ашвъабгъьы сурат анырцIауа тшъадзарбжьауа рнапIы тамамта акIыщагьи, анкъвыжьщагьи, йыргIвуа ацIарымкъьщуата йшцкьазлушгьи йазнабжьитI. – Й-4-хауа а-Гимназия апны йхпахауа акласс азрыпхьауа Чагарова ФатIима Льакъвман йпхIа мшкIы йшгIалылкIгIазла, лапхьагIвчва рыуа сыздынхалуа зымгIвагьи атетрадь апны пшдзата йыгIвуа йалагатI. ХIапхьарта йыцIхIщтыз датшагьи пхIвыспакI асуратгIвра шгIалцхърагIаз ахабаргьи джьащахъвапI. Ауи Волгоград медицина университет дыцIалуата лгIарбараква шхIагIазгьи бюджет тып гьылзалрымхтI, ахчала йнарахвуаз агвып дрыларцIатI. Лапхьара анджвыквылцIа лекцияпхьадзагьи йаквшвауа асуратквагьи шрылалгIвуа арыпхьагIвчва гвы арымтуата йыгьгIанымхатI, хIпхIвыспа чкIвын ддыртшхъватI, лгIаджвыквцIара хвы аквырцIатI, йгIвбахуз акурс апны бюджет тып шылзалырхуашла ажванахъа гIаргтI. Арат йрапшу агIатгараква хIбзира шалу анырдырра хIаргвыргъьитI, йхIхауа ауыс магIын ду шаму хъахIнарцIитI, – лхIвитI арыпхьагIв. Быджь ФатIима КIазбек йпхIа йхIаракIу категория зму дарыпхьагIвпI, культурала КЧР а-Министерства а-ЧIахIра ртшхъвага, датшагьи ртшхъвага йгьи чвахъабага согIа щарда гIалквнадыргахьатI. Дъанхауа азъазара апхьарта афортепиано хъвшара йгIалгаз лгIвыпхIчва Инарагьи Тамарагьи датша мгIва гIалырхызтынгьи, изобразительна азъазара хъвшара йгIалгауа лпа Тимургьи йлыдкIылата азъазара бзи йдлырбатI. Ауи йылбжьауа ашIаква рыршIыйара нхараква ргIарбара апхьарта афойе йаныргIалпI, ауаъа йгIашылуа зымгIва знадзара хIагIу асуратква йрымпшуата йгьагIвсуам. Ауат арыпхьагIвчви апхьагIвчви дахIврата йыззынадзаз удырдыритI.
159 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >
Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный