Актуально Жителям КЧР рассказали, как согласовать границы земельного участка СКФО Дагестанцы отметили Всемирный день донора массовой сдачей крови СКФО В Ставрополе начался капремонт лицея и трёх школ Актуально Участник СВО из КЧР Амир Аккао стал победителем премии «Лидеры России. Признание» Актуально Энергетики Карачаево-Черкесии провели турнир по мини-футболу

АФАЧЫГIВ ЗАВОД ГIАДЫРШIЫЦХИТI

30.09.2017 580
АФАЧЫГIВ ЗАВОД ГIАДЫРШIЫЦХИТI

СквшквакIла утхъахта ЭркеншахIар фачыгIв за- вод агIархарджьра йал- зырдзгIаз швхIаусыгIва ангIанша анхарта адыр- кIырныс закIы гьазхIва- мызтI. Ауи азаман азавод зланакIуаз «Разгуляй» агро- фирма ахъахIара йалдз- гIата архарджьра йаза- рархаз афинанс уысква анхIатлаха уагIата 400-гIв райхIа нхарадъа йгIан- харныс ауашын. Къарча- Черкес аунашвачпагIв- чва афачыгIв завод гIа- щаквыжьрала амальква гIадымрысабапзарквын, хIреспублика адгьылрхар- джьыгIвчва афачыгIв сандрыйа ъадыргалуаш- ла йгIапсушын. Ауаса азавод ахъазла ймайра- мыз асквшква агIвстI, хIыштала фачыгIв гIазыр- харджьуа анхартазаджвыкI уахьчIва ауысква ащтацитI. Азавод аунашвачпагIв шIыцква рынхара ан- джвыквырцIа ауи аъаща уа- рыразуашта йгьаъамызтI – ацехква, алаборатория- ква, агIархарджьра техни- ка гIаршIыцхра атахъын. – АфачыгIв завод агIар- харджьра йшалахIырхIуш хIазхъвыцуата анхарта мачI-мачI йгIахIыршIыц- хитI. Апхъала йакъвыр- щтыз аъачIвагIагIвчва хIыз- гIайхитI, адгьылрхарджьыгIв- чва азавод йгIахIыдыр- галуа апкъыгIваква йры- лахIитI, – йхIвитI афа- чыгIв завод агенеральна директор йхъвдаквцIара- ква зырхъйауа Бердиев Рамазан. Ауи йшгIаликIгIазла, сынчIва ацIагахра йала- гищтара фачыгIв сан- дрыйата тонн 7-нзкьы айхIа азавод йадыргал- хьатI, апхъапхъа ауат ъа- дырхъвыхуа алаборато- рия апны ахъагIари апIайри щаквдыргылитI. Ари ауыс зыхъвдакву аъачIвагIагIвчва (быжь- гIвы йнадзитI) асандрыйа анадзара зладырхъвых- уа ауыжвгIанчIви ъамап- сымаква гIадрысабапитI. Асандрыйа ахъагIара зла- дырхъвыхуа «поляриметр» уыжвгIанчIви электронна ъамапсыма рхвгIищтара алаборатория ауысква агалагьи йласхатI. Алабо- ратория анхагIвчва йшыр- пхьадзауала, арахьарат аштаквала йгIадыргалуа рацкIыс хIреспубликала йгIацIаргахуа апкъыгIва фачыгIв гIалухырныс ры- цIа йагъьпI. Архъвыхра амщтахь ацех апны ауи адынхалра йаздрыхIа- зыруата йъарджвджвауа, йъархчауа атапсарта ду- квагьи гIадыршIыцхтI. Бер- диев Рамазан йшихIваз- ла, асквш 1998 йгIашIа- рышвта йызхьымпшысыз асандрыйа рыратга агIар- шIыцхра ймачIым ахча аквыдзтI. – Азавод сандрыйа гIадызгалуа кьазу йым- гылра ахъазла атшыгIв- рахчартаква, ауи зрыц- кьауа, йызджвджвауа (гид- ротранспортер) аъама- псымаква гIахIыршIыц- хуата нхара ду акIвхIыр- шатI. Асандрыйа ъадры- ратуа зырчIаджьуаз шва- быжта йгIапсатI. Араъа афачыгIв йахъазымкIва, агIахъшвалквала арахв йддрыфуа жомгьи щар- дата йгIахIырхарджьитI. Ари ауысгьи хIылшара ахъазла азавод апшцIа йгIадымрысабапхуаз ад- гьыл апны жом ъатахIцIуш ашIунаква хIуыхвитI, – йхIвитI Бердиев Рама- зан. Азавод апны асан- дрыйа тонн пхьадзарала йтарпсата фачыгIв дзы ъацIдрычIвуз гIвагрегаткI аъан. АгIвбагьи ажвын, йгIарысабап гьамуыхуазтI. Бердиев Рамазан йши- хIвазла, сом жвыхвмиль- уанкI зквшвауа агрегаткI рпсахырныс рылшатI. ЙгIвбахауа злархвгIуш шазыркIкIуа ауыгьи рпсах- уаштI. Азавод апны йгIа- дырхарджьуа афачыгIв амашаквква йъартарпса- уа ацехгьи бзита йахь- пшытI. Ауаъа афачыгIв хвкIьылкI угIалагата кIьыл 50-дза амашаквква йыр- тарпситI. Сквш 25 айхIа ари ауыс йадкIылу Мар- гиева Марина йшыл- хIвазла, азавод аквпшы- ра штшапсахуа апшта, агIархарджьрагьи йала- хIитI. – Азавод апны анхара рыцIа-рыцIа йшагъьхауа апсахра бзиква йудыр- дыритI. СквшквакIла ут- хъахта анхарта адыркIуаш- та хабар анхIагIа хIгвыта йакъвпыз ажвакIла йгьу- зыхIвушым. Ауи ншазар- квын, нхарадъа йгIан- хушыз щардагIвызлушын. Азавод тшгIащтIнаххуа йа- лагищтара хIгвыргъьауа хIынхитI. ХIыуа дзачIвыз- лакIгьи азавод агIархар- джьра йалахIауа тша- уацIнахырныс хIтахъыпI йгьи ауи ншара ахъазла хIкъару хIгьайгьдзум, – лхIвитI Маргиева Ма- рина. Ари азавод ъадзанха- уа сандрыйа гIазырйуа афермерква ртшыгIвра ъапшцIырщтуаш йгьазыпш- гIушым. Анхарта дыр- шIыцхырквын, мшкIы ап- ны сандрыйата тонн 6000 йзадынхалуашта азавод агIархарджьра йалахIуштI. ХIреспублика аунашва- чпагIвчва ари анхарта «Инвестируй в Кавказ» форум апны акыт млыкв- рхIара тшауацIнарыхра- ла акъральыгIва програм- ма йаларцIатI. Ауаса йа- наъазара, апхъахьыла аза- вод агIархарджьра ры- цIагьи йалахIуштI, анхара тыпква гIаншуштI.

580 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “Telegram” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный