Республиканское Информационное Агентство

 / 
 / 
Абазинский язык

Абазинский языкRSS

«ЙЫРШІЫЙАРА ХІГВЫ ГІАЩТІНАХУА АНЦІРАЛА ЙХІЫЦЫЗЛУШТІ» 02 Окт

«ЙЫРШІЫЙАРА ХІГВЫ ГІАЩТІНАХУА АНЦІРАЛА ЙХІЫЦЫЗЛУШТІ»

Абаза уысагІв бергь- льы, РФ-ла гІатгара змаз акультура анхагІвы, Къар- ча-Черкес Республика ауагІа рыгІвгІвы ЛагІвычв Джьамльадин дъабза- заз Черкесск город, Пер- вомайскIа урам, й-39- хауа атдзы апны йчва- хъабага гъвы гIахъыртІытІ. Ауи йазынархаз айз- зара йгІадгылтІ Черкесск город Дума адепутатква,…

  144 02.10.2017, 10:40 Читать новость

АФАЧЫГIВ ЗАВОД ГIАДЫРШIЫЦХИТI

АФАЧЫГIВ ЗАВОД ГIАДЫРШIЫЦХИТI 30 Сен

СквшквакIла утхъахта ЭркеншахIар фачыгIв за- вод агIархарджьра йал- зырдзгIаз швхIаусыгIва ангIанша анхарта адыр- кIырныс закIы гьазхIва- мызтI. Ауи азаман азавод зланакIуаз «Разгуляй» агро- фирма ахъахIара йалдз- гIата архарджьра йаза- рархаз афинанс уысква анхIатлаха уагIата 400-гIв райхIа нхарадъа…

  142 30.09.2017, 10:47


Читать новость

АМАМЫР БЗАЗАРА БАГЪЬАЗТI

АМАМЫР БЗАЗАРА БАГЪЬАЗТI 30 Сен

СквшыкІ айхІа йакІв- шаз абхаз-грузин айсра апны апсыуаква айгІайра гІатыргищтара сынчІва сентябрь а 30 сквш 24 цІытІ. Ауи атшын ( асквш 1993, сентябрь а 30) аб- хаз рхъвква щтахьла йтхъуз агъа йцІыхъва йтагылата Ингур дзыгІв апны абхаз-грузин ма- жадза йымгІвайстІ йгьи ауаъа йандыргІалтІ ап- сыуаква…

  176 30.09.2017, 10:43


Читать новость

АРХЪВЫХРАКВА РГІАРБАРАКВА ГІАРПХЬАДЗАХТІ

АРХЪВЫХРАКВА РГІАРБАРАКВА ГІАРПХЬАДЗАХТІ 23 Июл

КЧР а Правительства Тдзы апны архъвыхраквала акъральыгІва комиссия алачІвара акІвшатІ. Ауи даунашвачпагІвпІ Къарча Черкес Республика а Правительства а Председатель йзаместитель УАЗ Мурат НыхІв йпа. АлачІвара апны йжвизхауа акласс йгІалгаз ЙазакІу архъвыхраквала йгьи йжвбахауа акласс йгІалгаз Йхъаду акъральыгІва…

  230 23.07.2017, 12:08


Читать новость

АПОЧТА ХЪВШАРАКВА ЙРЫЛАХIУШТI ЙРЫЛАХIУШТI

АПОЧТА ХЪВШАРАКВА ЙРЫЛАХIУШТI ЙРЫЛАХIУШТI 17 Июл

КЧР а Хъада ТЕМРЕЗОВ Рашид йгьи «Почта Банк» аунашвачпарта апред седатель РУДЕНКО Дмитрий мачвы зцIарцIаз ангIалра сабапра ащтагIайтI. «Россия а Почта» йылнахыз агIаршIыцхрала апроект апкъ йтата Къарча Черкес ла хкыткI рпны йадкIылу апочта хъвшараква гIаншуштI. – АбзазагIвчва йрадзауа ацхърагIараква…

  208 17.07.2017, 12:06


Читать новость

АУЫХВАРА ШАКІВШАУА ЙЫРХЪВЫХТІ

АУЫХВАРА ШАКІВШАУА ЙЫРХЪВЫХТІ 11 Май

КЧР а-Хъада ТЕМРЕЗОВ Рашид йхъвдаквцІарала уыхварала йгьи гІвнабзазарта-коммунальна млыкврхІарала КЧР аминистр ГОРДИЕНКО Евгений Псыжв кыт даъан. Абаза муниципальна район администрация ахъада НЫР МухІаджьыр ауи акыт акультура Тдзы ауыхвара шакІвшауа дахайыргІвазатІ. УахьчІвала ауаъа акв щтІыхрала анхараква…

  422 11.05.2017, 11:08


Читать новость

ХIЫШТА АХЬЫЗ ЕВРОПАЛА ЙДЫРГАТI

ХIЫШТА АХЬЫЗ ЕВРОПАЛА ЙДЫРГАТI 05 Апр

Страсбург Европа а-Совет апны йакІвшаз ашІыпІа властьква р-Конгресс алаз йадыргалыз КъарчаЧеркес амшква рмагІны шдуу гІалыркІгІатІ. Молдавия Республика агІащтийыгІв Поличинский Григорий йшихІвазла, ауат йрапшу ауысква ауагІахъаква райгвара дрыбагъьитІ, ауагІахъа цІасква гІархчитІ. – Араъа хІара хІкъраль…

  460 05.04.2017, 10:40


Читать новость

ЙХЪАДУ АНАРХАРАКВА

ЙХЪАДУ АНАРХАРАКВА 09 Мар

Сочи йакІвшаз Россия инвестиция форум апны РФ а-Правительства а-Председатель Медведев Дмитрий Лагъь КІавкІаз тшауацІнарыхрала а-Корпорация йаднагалыз агІарбара тшахайыргІвазатІ. Ауаъа СКФО аштаква ринвестиция лшараква, «КІавкІаз апны йгІацІырщттІ» дамыгъа зму апкъыгІваква гІарбан. РФ а-Правительства…

  688 09.03.2017, 11:01


Читать новость
По всем вопросам обращаться по телефону +7 (928) 033 70 41 или по электронной почте на адрес riakchr@mail.ru

Сетевое издание «РИА Карачаево-Черкесия» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 декабря 2013 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77-56621.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Полное или частичное копирование материалов сайта разрешено только при размещении активной ссылки на сайт РИА Карачаево-Черкесия.